DTT cung cấp đội ngũ chuyên gia tư vấn hàng đầu thế giới bao gồm các chuyên gia trong nước và quốc tế phù hợp với đặc thù của từng loại công việc của khách hàng. Đội ngũ tư vấn của chúng tôi luôn tuân thủ phương pháp tiếp cận có hệ thống và khung quản lý dự án để nhìn nhận vấn đề một cách đa chiều và hướng mục tiêu, để từ đó đưa ra một giải pháp phù hợp với nhu cầu và hoàn cảnh thực tế của khách hàng.

CÁC GIẢI PHÁP DTT TƯ VẤN

 • Tư vấn xây dựng MIS/BI
 • Tư vấn tích hợp hệ thống
 • Tư vấn xây dựng giải pháp cho ngân hàng
 • Tư vấn xây dựng giải pháp cho chính phủ
 • Tư vấn xây dựng phần mềm theo yêu cầu đặc thù của khách hàng
 • Tư vấn xây dựng dịch vụ trực tuyến

CÁC DỊCH VỤ TƯ VẤN CỤ THỂ DTT CUNG CẤP

 • Tư vấn tìm hiểu yêu cầu và đánh giá hiện trạng
 • Đề xuất kiến trúc giải pháp
 • Xây dựng dự án khả thi
 • Xây dựng hồ sơ mời thầu
 • Hỗ trợ đánh giá lựa chọn nhà thầu phù hợp và thương thảo hợp đồng
 • Tư vấn giám sát triển khai