Văn hóa DTT

Về văn hóa doanh nghiệp, một mặt DTT nỗ lực nâng cao đạo đức làm việc của cán bộ nhân viên hướng tới tính chuyên nghiệp, mặt khác phát triển bản sắc DTT thông qua việc cải thiện văn hóa nội bộ và tăng cường gióng hàng chiến lược trong tương tác với hệ sinh thái CNTT.

Đối với văn hóa làm việc, Ban giám đốc luôn ủng hộ tinh thần làm việc hợp tác, tin cậy và cởi mở trong công ty và mong muốn xây dựng văn hóa làm việc chuyên nghiệp theo các tiêu chí sau:

  • Làm việc theo đội: Một tập thể làm việc hợp tác và hiệu quả là yếu tố thiết yếu cho sự thành công. Vì vậy Công ty luôn tạo điều kiện để các cá nhân làm việc theo đội, kết quả đạt được của đội chính là thành quả của mỗi cá nhân. Sự đóng góp và hợp tác của từng thành viên sẽ tạo ra sức mạnh của cả Công ty.
  • Trao đổi thông tin: Các thành viên của DTT (DTTers) được khuyến khích chia sẻ các quan điểm, tìm kiếm thông tin, cung cấp dữ liệu và giải quyết những vướng mắc cùng với cấp trên trực tiếp; khi cần thiết cũng có thể tham khảo ý kiến của bất kỳ thành viên nào trong Ban Giám đốc để đi đến giải pháp sau cùng. Cấp trên trực tiếp luôn lắng nghe ý kiến của cấp dưới, khuyến khích những nỗ lực và tìm giải pháp cho những khó khăn mà cấp dưới gặp phải. Ban Giám đốc không chấp nhận cách truyền đạt thông tin sai lệch, đồn thổi, gây chia rẽ nội bộ làm tinh thần làm việc và quan hệ đồng nghiệp trở nên đố kỵ và thiếu hợp tác.
  • Tôn trọng giá trị Nhân viên: Công ty luôn xem con người là nguồn lực quý giá nhất. Vì thế, Công ty luôn tạo mọi điều kiện để người lao động phát huy hết tiềm năng và sức sáng tạo của mình bằng cách khuyến khích và tạo điều kiện để nhân viên học hỏi thêm và tin tưởng giao phó những trọng trách cao hơn, phù hợp với khả năng và kinh nghiệm mà nhân viên có thể đảm trách.
  • Trách nhiệm: Sự thành công của Công ty phụ thuộc vào việc thỏa mãn tối đa những quyền lợi hợp lý, đúng đắn của khách hàng và nhân viên. Điều này cần phải có sự hợp tác toàn tâm toàn ý của mọi thành viên trong Công ty. Nhân viên DTT cần phải tôn trọng các cam kết và luôn phải nỗ lực hoàn thành công việc được giao một cách hữu hiệu, đạt chất lượng cao và chấp hành các nội qui, quy định và chuẩn mực đã đề ra.
  • Tính chuyên nghiệp trong công việc: Tính chuyên nghiệp được thể hiện bằng cam kết cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng với chất lượng cao, thoả mãn mọi yêu cầu như đã thoả thuận với khách hàng, phục vụ nhiệt tình, chu đáo và uy tín, giao tiếp với khách hàng bằng thái độ hòa nhã, lịch thiệp, tôn trọng nhau trong thương lượng và tranh luận để đi đến thống nhất. Liên tục cải tiến chất lượng các sản phẩm và dịch vụ nhằm đáp ứng những nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Mặt khác, tính chuyên nghiệp được thể hiện bằng việc chấp hành nghiêm túc nguyên tắc quản lý điều hành, đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tính chuyên nghiệp cũng đòi hỏi nhân viên DTT kiểm soát hữu hiệu cảm xúc cá nhân của mình để lắng nghe, trao đổi nhằm giải quyết các rắc rối, khó khăn trong công việc theo mục tiêu chung của Công ty.
  • Tự nguyện tham gia hoạt động xã hội và phát triển cộng đồng: Ban Giám đốc và toàn thể nhân viên Công ty DTT GROUP tự nguyện tham gia các hoạt động từ thiện hoặc các công tác xã hội để phát triển cộng đồng, phù hợp với khuôn khổ pháp luật.

Cùng với văn hóa làm việc chuyên nghiệp, bản sắc DTT được xây dựng trên 3 trụ cột: Văn hóa nội bộ, Cộng tác chuyên ngànhĐóng góp cộng đồng. Ba trụ cột văn hóa này có quan hệ mật thiết với nhau và được thực hành hàng ngày trong các hoạt động của công ty.