Văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 273 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành phố HCM

Điện thoại: 08 39140994

 

Văn phòng tại Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ:  Tòa nhà Thành Quân, số 132-136 Lê Đình Lý, phường Vĩnh Trung, TP.Đà Nẵng

Điện thoại: +84-511-3888648

 

Trụ sở chính tại Hà Nội

Địa chỉ: Số 18, Lô C2, Khu đô thị Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

Điện thoại: +84-4-3533 4165

Email: contact@dtt.vn