THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Robot LEANBOT do Công ty Công nghệ Việt Nam thiết kế được lựa chọn thi đấu tại Robothon Quốc tế 2023 cùng LEGO và VEX IQ

robothon-2023

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Robot LEANBOT Ngày phát hành: 08/11/2022 Thông tin liên hệ: Ms. Bạch Tố Trinh, email trinh.bach.edu@dtt.vn Video: Leanbot Robothon 2023   Nội dung:   Ngày 08/11/2022, Eduspec Holdings Berhad công bố thông tin Cuộc thi Robothon quốc tế 2023 sẽ được tổ chức vào tháng 3/2023 tại Kuala…

Đọc thêm