Công ty Cổ phần Công nghệ DTT vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trong xây dựng, vận hành, khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia

hop

Ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì i Hội nghị trực tuyến Sơ kết 3 tháng vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia, công bố tích hợp thêm trên 15 dịch vụ công lên Cổng Dịch vụ công quốc gia và khai trương Hệ thống thông tin báo cáo Chính…

Đọc thêm